Projektudvikling

Sammen skaber vi værdifulde kulturprojekter, der virkelig gør en forskel for jeres publikum

Det hele begynder med en idé.

Nogle gange er idéen der fra start af. Til gengæld kniber det måske med at få realiseret den på den bedste måde.

Andre gange er det en større proces at få den helt rigtige idé, der også passer ind i jeres vision, mission og værdier som kulturinstitution.

Strategisk rådgivning til kulturbranchen

Jeg kan understøtte udviklingen af idéer, en overordnet vision og en fælles retning ved at facilitere udviklingsprocesser, der giver jer et nyt blik på jeres aktuelle situation.

Jeg tænker strategisk og peger på nye muligheder og perspektiver i de projekter, jeg arbejder med.

Efter mange år i kulturbranchen har jeg opbygget en god forståelse for, hvordan man kan arbejde med en kulturinstitutions styrker og svagheder, når man skal lykkes med at realisere gode og relevante kulturprojekter.

En idé er ingenting uden udførelse og forankring

Jeg udvikler, udfører og afslutter kulturprojekter
Det vil sige, at jeg kan hjælpe jer i den del af udviklingsprocessen, hvor I har behov for et par ekstra tanker – og at jeg kan lede projektet hele vejen til premiere, fernisering eller reception.

En idé er ingenting uden udførelse og forankring

Projektledelse - fra idé til realisering

Fra udvikling over styring til evaluering af et projekt

Her har jeg det overordnede ansvar for alle aspekter af et projekt, herunder interessentkontakt og -involvering, milepælsplanlægning, budgetstyring og afrapportering.

Derudover vil jeg kunne bidrage med at facilitere de målgruppeorienterede aktiviteter som f.eks. workshops, møder og events, der indgår i projektet.

Jeg kan være med til at realisere jeres kulturprojekter ved at

Udviklingsforløb

Strategisk rådgivning og facilitering af udviklingsprocesser

Jeg kan hjælpe jer, når

Forløbet tilrettelægges efter jeres behov og ønsker, men kan omfatte

Udviklingsmøde

Facilitering af udviklingsmøder og -workshops

Det kan være, at I har brug for et enkelt møde mellem 1 ½ og 4-5 timer med fokus på at

Sådan bidrager jeg til jeres udviklingsmøde

Facilitering Danmarks Tekniske Museum

Jeg har designet nye redskaber til dialogskabelse samt faciliteret en idéudviklingsworkshop til udstillingen GAMER på Danmarks Tekniske Museum

Sammen kan vi skabe endnu større værdi for jer og jeres publikum

Er du nysgerrig? Så lad os holde et møde og tale jeres muligheder igennem.