Fundraising

Hvad er god fundraising? Det er at skabe et bæredygtigt finansielt grundlag, så jeres projekter kan realiseres, og I som kulturinstitutioner kan skabe gode oplevelser for jeres publikum. Jeg kan hjælpe jer med at skabe finansiering til kulturprojekter på baggrund af mine mangeårige erfaringer med fundraising.

Læs mere om fundraising processen for Galleri RUMMET under cases.

Min hjælp kan indledningsvis købes i form af en pakke, der med udgangspunkt i jeres projektidé og jeres vision, mission og værdier skitserer

  • En projektbeskrivelsesskitse på ca. 1-2 sider, målrettet fondsansøgning
  • En budgetskitse
  • En finansieringsplan

Denne pakkeløsning koster 12.500 kr. (ekskl. moms).

Dette forudsætter, at I har formuleret og konkretiseret en projektidé samt en vision for jeres arbejde indenfor jeres felt. Hvis det ikke er helt på plads, tilbyder jeg også hjælp til at udvikle og formulere idéer samt vision, mission og værdier.

Med dette som udgangspunkt kan I på egen hånd styre jeres fundraising proces. Hvis I ønsker, at jeg tager hånd om den videre finansieringsproces, planlægges forløbet med udgangspunkt i projektets karakter og jeres ønsker.