Fundraising

Realiser jeres kulturprojekter på et økonomisk bæredygtigt grundlag

Er opgaven med at rejse finansiering blevet lidt for tung?

Er det svært at bevare overblikket over de mange forskellige fonde og deres deadlines?
Tager det for lang tid at skrive den fondsansøgning, der sidder lige i skabet?
Har I for få positive udfald af jeres ansøgninger?

Sådan behøver det ikke at være.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe det økonomiske grundlag, I som kunstnere og kulturinstitutioner har brug for til at kunne realisere jeres projekter og skabe flere gode oplevelser for jeres publikum.

Fundraising til Galleri RUMMETs udstillinger

Jeg har skabt finansiering til fem udstillinger med moderne kunsthåndværk i Galleri RUMMET

Fundraising rådgivning Kulturmaskinen

Jeg har været med at sikre det positive udfald af en ansøgning til Velux Fonden på 2,1 mio.

En god fundraising proces kan forbedre projektet

På baggrund af min erfaring med fundraising indenfor kulturbranchen kan jeg rådgive jer i forhold til både projektudviklingen og processen med at fundraise. 

Fundraising starter nemlig længe før, at ordene til den første fondsansøgning bliver skrevet – processen begynder allerede i den strategiske udvikling af projektet.

Uanset om I ønsker en enkelt feedback session eller hjælp til hele fundraising processen, så synliggør jeg for jer:

Alt sammen, så det virker overbevisende på bevillingsgiverne.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe finansiering til kulturprojekter på flere måder

Feedback på en fondsansøgning

For kulturinstitutioner og kunstnere

I får grundig og brugbar feedback på jeres fondsansøgning: både projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan.

Varetagelse af fundraising til et projekt

For kulturinstitutioner og kunstnere

Vi udvikler og skriver en fondsansøgning i tæt samarbejde. I leverer beskrivelser, budgetposter og andre elementer – og så tilpasser jeg og sætter det op på den mest overbevisende måde, inden I selv sender ansøgningen ind.

Dette kan omfatte ansøgninger til flere fonde, hvor jeg sørger for at holde styr på deadlines.

Fundraising strategi og -handlingsplan

For kulturinstitutioner

I tæt dialog med jer formulerer jeg en fundraising strategi og -handlingsplan, der tager udgangspunkt i jeres vision og mission samt overordnede strategi og handlingsplan.

Hvis det er relevant for jer, kan jeg desuden udvikle et fundraising årshjul til jer.

Vil I høre mere om jeres muligheder?

Lad os holde et møde og se på, hvordan jeg kan bidrage til jeres fundraising.
Så I kan komme i gang med de spændende kulturprojekter, der kan gøre en positiv forskel for både jer og jeres publikum.