Fundraising rådgivning kulturmaskinen

Jeg har været med at sikre det positive udfald af en ansøgning til Velux Fonden, så unge kan få et kreativt pusterum på Tekstilværkstedet.

En generøs bevilling fra Velux Fonden på 2,1 millioner kroner til projektet Mentalt Pusterum gjorde det muligt for Kulturmaskinen i Odense at arbejde videre med de gode resultater, som projektleder Hanne Overkær og daglig leder Eva Holm allerede havde skabt på Tekstilværkstedet i et pilotprojekt med fokus på at bekæmpe mistrivsel blandt unge gennem håndarbejde.

Jeg har bidraget til processen med rådgivning og sparring i forbindelse med formuleringen af ansøgningen. I tæt dialog med projektleder Hanne Overkær tilrettelagde jeg et budget og sikrede, at alle poster understøttede projektets proces og resultat. Desuden redigerede jeg projektbeskrivelse og forandringsmodel og rådgav i forhold til projektdesign samt mulige samarbejdspartnere og leverandører.

Det har været en stor glæde at dykke ned i et virkelig spændende og relevant projekt i krydsfeltet mellem kultur- og socialfagligt arbejde – og en endnu større glæde, at projektet får mulighed for at udfolde sig over de næste tre år.

Lise, du har været en stor støtte og super samarbejdspartner i redigeringen af det skrevne, og dit overblik og erfaring med budgetter har været med til at sikre seriøsiteten og det positive udfald af vores ansøgning.

Se, hvordan dit projekt kan drives videre med fundraising