Facilitering

Hvad er god facilitering? Det er at skabe en god og konstruktiv proces, der bringer nye perspektiver på jeres projekter, produkter eller procedurer. Jeg kan understøtte udviklingen af idéer, en overordnet vision og en fælles retning ved at facilitere udviklingsprocesser, der giver jer et nyt blik på jeres aktuelle situation.

Læs mere om faciliteringsprocessen for Danmarks Tekniske Museum under cases.

Efter jeres behov og ønsker skræddersyr jeg en proces, der leder jer hen mod det mål, I har formuleret. Det kan være, at I har brug for et enkelt møde med fokus på eksempelvis at udvikle et idékatalog til et af jeres kommende projekter eller på at skabe fælles retning i en større projektgruppe. I det tilfælde kan jeg tilbyde en pakke, der indeholder

  • Planlægning af et udviklingsmøde af 1 ½ – 2 timers varighed med op til 10 deltagere
  • Facilitering af selve mødet
  • Opsamling af mødets resultater

Den samlede pris for denne pakke er 8500 kr. (ekskl. moms).

Det kan også være, at I har behov for et længere forløb, hvis I eksempelvis ønsker at arbejde fokuseret med samskabelse og brugerdrevet innovation eller vil inddrage en større gruppe af interessenter i at formulere vision, mission og værdier for jeres kulturvirksomhed.