Facilitering Danmarks Tekniske Museum

Til udstillingen, der har fokus på gaming-kultur og på at få de unge gameres stemmer i spil, udviklede jeg et format for en inddragelsesproces og formulerede en række samtalekort til dialogworkshops med de unge. Jeg faciliterede desuden et internt udviklingsmøde med projektgruppen, der resulterede i et idékatalog til det videre arbejde med udstillingen.

Foto: Lise Kapper

Vi har arbejdet sammen med Lise Kapper i forbindelse med udvikling af en ny udstilling om gaming-kultur i Danmark. Omdrejningspunktet for udstillingen var at lade unge gamere fortælle om, hvad gaming betyder for dem. Samarbejder og inddragelse af forskellige stemmer var derfor helt centralt i projekt. Her hjalp Lise os med at udvikle formater, som vi kunne bruge i vores samtaler med unge gamere. Lise faciliterede også en workshop på museet, hvor projektgruppen arbejdede med at omsætte forskellige input til elementer i udstillingen. Det resulterede i, at vi fik formuleret idéer til udstillingen og gav konkret og brugbar inspiration til det videre arbejde. Det har altså givet værdi for museet at kunne arbejde sammen med Lise om denne proces.